Logo

Tượng đồng Khổng Minh Gia Cát Lượng

Thông tin chi tiết

 

Pho tượng Khổng Minh Gia Cát Lượng cỡ lớn cao 1m2 được đúc bằng nguyên liệu đồng đỏ, khảm tam khí vàng, bạc, đồng

Sản phẩm liên quan