Linh vật gà trống

Giá: DĐ: 0963 02 8787 đ

Linh vật gà trống là con vật linh thiêng thường được nhắc đến trong sách báo, các lễ hội "cúng tiến gà trống vào Đình, chùa, miếu hoàng làng...,

.
Danh mục: Quà Biếu Tặng

Linh vật gà trống thuộc 12 con giáp, là con vật linh thiêng thường được nhắc đến trong sách báo, các lễ hội "cúng tiến gà trống vào Đình, chùa, miếu hoàng làng...," hình ảnh con gà trống mang lại sự may mắn, cũng như sự báo hiệu 1 ngày mới tràn đầy sức sống mới mỗi khi ta nghe thấy tiếng gà trống gáy.. nghệ nhân đúc đồng đã thổi cái hồn và linh vật để giúp chúng ta có nhiều niềm tin hơn vào cuộc sống, cảm giác an toàn và gặp nhiều may mắn