Hạc thờ bằng đồng

Hạc đồng là đồ thờ cúng bằng đồng dùng để thờ cúng trong ban thờ gia tiên hoặc đền, chùa, nhà thờ họ...Đôi hạc đồng với hình ảnh hạc đứng trên mai rùa tượng trưng cho sự trường thọ. Hạc đồng cũng có nhiều kiểu dáng, chất liệu đồng khác nhau ví dụ như kiểu dáng thì có cánh xòe, cánh cụp, nhắm mắt, mở mắt... chất liệu đồng thì có đồng khảm tam khí, đồng vàng, đồng đỏ...

Hạc thờ bằng đồng