Bộ Ngũ Sự

Bộ ngũ sự bằng đồng bằng đồng là những bộ đồ thờ phổ biến trên bàn thờ gia tiên người Việt. Bộ ngũ sự bằng đồng bao gồm một đỉnh đồng, một đôi hạc hoặc đôi chân nến. Đồ thờ cúng bằng đồng bộ ngũ sự của làng nghề Ý Yên luôn đảm bảo chất lượng cao cả về kỹ thuật, mỹ thuật và giá thành.