Bát Hương

Bát hương đồng là đồ thờ cúng bằng đồng quan trọng nhất và không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên người Việt Nam. Bát hương đồng, ống hương đồng cũng có nhiều loại như bát hương khảm tam khí, khảm ngũ sắc, bát hương ống hương bằng đồng vàng, đồng đỏ.